Privacy

Privacy verklaring van

In deze privacy verklaring kun je lezen hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Het is raadzaam om deze verklaring zo af en toe eens door te nemen omdat er mogelijk wijzigingen in worden opgenomen aan de hand van wetswijzigingen rondom het onderwerp privacy.


Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.


 • 1. TOV Verloskunde

Dit is de privacy verklaring van TOV Verloskunde. TOV Verloskunde is een trainingsbureau dat trainingen acute verloskunde verzorgt voor alle disciplines werkzaam binnen de geboortezorg. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door TOV Verloskunde verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door TOV Verloskunde, neem dan gerust contact op! info@tovverloskunde.nl Zonnestraal 6 1704 ZC Heerhugowaard. Btw. Nr. 858796806B01 KVK Nr. 71650822. TOV Verloskunde is een VOF, Nomi Schipper en Ellen van den Berg zijn de vennoten.


 • 2. Doel gegevensverzameling

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door TOV Verloskunde. Deze worden hieronder toegelicht.

 • -Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met TOV Verloskunde via ons mailadres. Mogelijk vragen wij, via de mail, aanvullende gegevens om je een van informatie te kunnen voorzien of een voostel of dienst aan te kunnen bieden. Het zal dan gaan om gegevens zoals je naam, eventueel bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, beroep en projectomschrijving.

 • -Verwerking accreditatiepunten

Tijdens een training vragen wij om je BIG-nummer of inschrijfnummer bij het kwaliteitsregister van jouw beroepsvereninging. Dit nummer hebben wij nodig om accreditatiepunten voor jou aan te vragen bij PE online.

 • -Facturering

Wanneer je een training bij ons hebt gevolgd of anderszins een dienst van ons hebt afgenomen, noteren wij gegevens zoals mailadres, naam, eventueel bedrijfsnaam, en adres. Onze voorkeur gaat uit naar zo papierloos mogelijk werken dus de factuur wordt je per mail gestuurd. Indien je wilt, sturen wij de factuur ook per post.


 • 3. Ontvangers

De email van TOV Verloskunde wordt gehost bij Google. Google hanteert hiervoor zijn eigen privacy beleid. Deze is te vinden via de link https://policies.google.com/?hl=nl

Emails worden door ons alleen geopend op computers of androidapparatuur met beveiliging via McAfee of Norton.

De website en back-ups van de website worden gehost bij www.webnode.nl. Wij bieden in verband met jouw privacy niet de mogelijkheid om gegevens op deze website achter te laten.


 • 4. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door TOV Verloskunde, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 • -Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met TOV Verloskunde via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 • -Verwerking accreditatiepunten

Na invoering van jouw gegevens, zoals naam, functie en BIG-nummer/nummer kwaliteitsregister, bij PE online voor toekenning van accreditatiepunten, bewaren we jouw gegevens twee jaar. Dit als bewijsvoering bij controle door PE-online. De door jou ondertekende presentielijst van de training bewaren wij ook twee jaar als bewijsvoering van je aanwezigheid. 

 • -Facturering

In verband met facturering bewaren wij jouw gegevens, zoals mailadres, naam, eventueel bedrijfsnaam, en adres, gedurende de wettelijke periode van zeven jaar in onze boekhouding.


 • 5. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door TOV Verloskunde of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van TOV Verloskunde privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.


 • 6. Jouw rechten

 • -Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij TOV Verloskunde vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met TOV Verloskunde. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 • -Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door TOV Verloskunde.

 • -Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij TOV Verloskunde vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 • -Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij TOV Verloskunde opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient TOV Verloskunde al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 • -Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat TOV Verloskunde niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

 • -Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat TOV Verloskunde jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@tovverloskunde.nl Het streven is om binnen een week te reageren.


 • 7. Plichten

TOV Verloskunde verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van trainingen of diensten van TOV Verloskunde via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig omdat wij geen contactformulier op de website willen plaatsen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan TOV Verloskunde de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met TOV Verloskunde met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

TOV Verloskunde behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer TOV Verloskunde dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van TOV Verloskunde te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@tovverloskunde.nl Zonnestraal 6 1704 ZC Heerhugowaard Btw. Nr. 858796806B01 KVK Nr. 71650822