Missie

Verloskundige trainingen en scholingen aanbieden waarbij diverse zorgprofessionals hun vaardigheden trainen en moeten samenwerken. Dit alles in een op de realiteit gelijkende omgeving waar elke deelnemer op een veilige manier gestimuleerd wordt om het beste uit zichzelf te halen. De trainingen zijn betaalbaar en de trainers zijn voorzien van de laatste inzichten over acute situaties.

Visie

Zorgprofessionals treden een acute situatie binnen de verloskunde met vertrouwen tegemoet, doordat zij zijn voorzien van voldoende kennis en vaardigheden. Zij werken als één team waarbinnen iedereen elkaar en zichzelf respecteert. Iedere hulpverlener voelt zich veilig om actief mee te denken en mee te werken aan het behandelen/oplossen van de situatie.

Hiermee leveren deze zorgprofessionals een belangrijke bijdrage aan goede geboortezorg.